กำหนดการ อบรมสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ [ รายเอียด ]

ระบบอบรมสมาชิกออนไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด http://wbisemakalasin.org/

วิธีการใช้งาน https://youtu.be/SwMOHZnDUw8

 

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รายเอียด [ ประกาศ ]


ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 29
รายเอียด [ ประกาศ ]


 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องตารางเรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. ปี 2566
[ รายละเอียด ]

 


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางเรียกเก็บเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. ปี 2566
[ รายละเอียด ]

                             

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และรับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

                             

ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2565
[ รายละเอียด ]
[ กำหนดการ ]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564

LINE Add Friend https://lin.ee/0lbwOhK

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน
แล้วเลือก"คิวอาร์โค้ด"จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ เลือกรูป "คิวอาร์โค้ด" ที่บันทึกไว้


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เรื่อง ขอเลื่อนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกฯ
เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทฯ
เรื่อง การงดส่งหุ้นรายเดือน
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงิน พนักงานราชการ
[ รายละเอียด ]

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด

ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
       มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 201 (covid-19)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
รางวัลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการเงินการบัญชี  ประจำปี  2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
[ รายละเอียด ]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์จำกัด เรื่อง การประกัน
ชีวิตกลุ่มสำหรับผู้กู้ของสมาชิกสหกรณ์
[ รายละเอียด ]